Skip to the main content.

Produktpakker

SIVIS Enterprise Security er den ultimative løsning til hurtig og effektiv IAM. Udforsk vores udgaver og find den løsning, der opfylder din organisations behov. 

Få mere at vide 

Karriere hos SIVIS

Din karriere starter her! Ansøg hos SIVIS og bliv en del af et fantastisk team.

Ledige stillinger

 

Identity Management

 

Book en demo

 

Hold styr på brugere, autorisationer - og dermed compliance

Pålidelig Identity Management (brugerstyring) er ikke kun en teknisk nødvendighed, men også afgørende for dine systemers sikkerhed og compliance.


HVAD ER Identity Management?

Identity Management eller brugerstyring henviser til administrationen af brugere af alle it-systemer og applikationer i en virksomhed. Administratoren opretter brugere og bruger-ID'er i en brugerkonto og sørger for adgangsrettigheder til filer, databaser og andre ressourcer.

Alle processer i en organisation, der administrerer og vedligeholder brugerkonti og ressourcer, er en del af Identity and Access Management (IAM). Det omfatter administration af brugernes autorisationer til systemer og applikationer. 

Hver bruger kan have forskellige roller eller tilhøre flere brugergrupper. Vedkommende har automatisk alle de rettigheder, som den pågældende rolle eller gruppe har.


HVORFOR ER Identity Management VIGTIGT?

Brugeradministration beskytter fortroligt indhold i det pågældende system mod uautoriseret adgang. Den gør det muligt at administrere brugere, deres adgangsrettigheder og alle tilhørende autorisationsprocesser uden et stort manuelt arbejde. Det aflaster medarbejderne og sparer værdifuld tid. Overholdelse af compliance sikres, og der muliggøres en problemfri dokumentation. På den måde sikrer du lovmæssig compliance og forbereder din virksomhed optimalt på audits.

I takt med at brugen af clouds, samarbejdsbaserede online-arbejdsmiljøer og fjernarbejde bliver mere populært, bliver brugerstyring også vigtigere. Fordi, disse teknologier gør det bydende nødvendigt at kombinere korrekte autorisationer med identitetsbekræftelse for at beskytte din virksomhed mod uautoriseret adgang.

Identity Lifecycle Management

Identity Management sikrer, at oprettelse, administration og vedligeholdelse af brugere nemt kan udføres i hele brugerens livscyklus fra ét centraliseret sted.

Vigtige funktionaliteter, der kan automatiseres helt eller delvist:

  • Onboarding og offboarding af medarbejdere i klart definerede workflows.

  • Tildeling (og tilbagekaldelse) af adgang til data, arbejdsmaterialer, systemer og enheder - afhængigt af foruddefinerede grupper, roller og opgaver.

  • Tilføjelse og fjernelse af autorisationer er fortsat mulig selv i enkeltstående tilfælde og logges som forberedelse til audits.

  • I tilfælde af ændringer (f.eks. ændring af afdeling eller stilling) foretages de nødvendige justeringer af roller og autorisationer automatisk i henhold til tidligere definerede regler.

  • Selvbetjening: Medarbejderne kan selv oprette og vedligeholde adgangskode og 2FA- eller MFA-kanaler samt andre komponenter i deres konto (i henhold til tidligere definerede sikkerhedskriterier), eventuelt også deres egne brugernavne.

Allround Identity Management fra en enkelt platform!

Vi tilbyder dig centraliseret brugeradministration, hvor forskellige teknologier kan integreres. Vi tilbyder audit-sikre, vedligeholdte og testede processer og automatiseringer til SAP, Microsoft (Active Directory) og med connectorer til forskellige tredjepartsløsninger.


Book en demo nu

orangeArrowDown
 

Lovlig Identity Management i compliance med lovgivningen

SIVIS lægger stor vægt på compliant Identity Management. Fem forskellige moduler anvendes til at organisere de forskellige centrale opgaver, der skal tages hensyn til i denne forbindelse.

Identity Manager

Emergency Manager

Compliance Manager

Compliance Reference Manager

Mitigation Manager

 

Få mere at vide om SIVIS' Identity Management-løsninger

Sikre, gennemprøvede processer, audit-proof dokumentation og næsten ubegrænsede connectorer.


Få mere at vide