Skip to the main content.

Produktpakker

SIVIS Enterprise Security er den ultimative løsning til hurtig og effektiv IAM. Udforsk vores udgaver og find den løsning, der opfylder din organisations behov. 

Få mere at vide 

Karriere hos SIVIS

Din karriere starter her! Ansøg hos SIVIS og bliv en del af et fantastisk team.

Ledige stillinger

 

Privatlivspolitik

Arrow_BackgroundGrey_50x22

Privatlivspolitik

Med denne databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere dig om typen, omfanget og formålet med behandlingen af personoplysninger (i det følgende også kaldet "data"). Personlige data er alle data, der har en personlig reference til dig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller din brugeradfærd. Databeskyttelseserklæringen gælder for alle databehandlinger, der udføres af os, både inden for rammerne af vores kerneaktiviteter og for de online-medier, som vi stiller til rådighed.


HVEM ER ANSVARLIG FOR DATABEHANDLINGEN

Ansvarlig for databehandlingen er:

SIVIS GmbH

Grünhutstraße 6

76187 Karlsruhe

Tyskland

+49 (0) 721 509 907 00

dpo@sivis.com


KONTAKTOPLYSNINGER FOR VORES DATABESKYTTELSESANSVARLIGE:

Thorsten Jordan 

ENSECUR GmbH

Kaiserstr. 86

76133 Karlsruhe

Tyskland

+49 (0) 721 180 356 70

dsb-sivis@ensecur.de


BEHANDLING AF DINE DATA INDEN FOR RAMMERNE AF VORES VIRKSOMHEDS KERNEAKTIVITET

Hvis du er vores kunde eller forretningspartner, eller hvis du er interesseret i vores tjenester, afhænger typen, omfanget og formålet med behandlingen af dine data af det kontraktlige eller førkontraktlige forhold, der eksisterer mellem os. I denne forstand omfatter de data, som vi behandler, alle de data, som du har givet eller har givet os med henblik på at gøre brug af de kontraktlige eller prækontraktlige tjenester, og som er nødvendige for at behandle din forespørgsel eller den kontrakt, der er indgået mellem os. Medmindre andet er anført i de yderligere bemærkninger til denne databeskyttelseserklæring, er behandlingen af dine data og overførslen heraf til tredjeparter begrænset til de data, der er nødvendige og hensigtsmæssige for at besvare dine forespørgsler og/eller opfylde den kontrakt, der er indgået mellem dig og os, for at beskytte vores rettigheder og opfylde juridiske forpligtelser. Vi vil informere dig om, hvilke data der er nødvendige hertil før eller i forbindelse med dataindsamlingen. I det omfang vi anvender tredjepartsleverandører til at levere vores tjenester, gælder databeskyttelsesmeddelelserne fra de respektive tredjepartsleverandører.

De pågældende data:

 • Inventardata (f.eks. navne, adresser)

 • Betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer)

 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, postadresse)
 • Kontraktoplysninger (f.eks. kontraktgenstand, kontraktvarighed)  

Berørte personer: Interesserede parter, forretnings- og kontraktpartnere

Formål med behandlingen: Behandling af kontraktmæssige tjenesteydelser, kommunikation samt besvarelse af kontaktforespørgsler, kontor- og organisationsprocedurer

Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakter og forespørgsler forud for kontraktindgåelse, art. 6, stk. 1 lit. b DSGVO, retlig forpligtelse, art. 6 stk. 1 lit. c DSGVO, legitim interesse, art. 6, stk. 1 lit. f DSGVO.


DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DSGVO

I henhold til DSGVO har du ret til nedenstående rettigheder, som du til enhver tid kan udøve ved at kontakte den dataansvarlige, der er nævnt i afsnit 1. i denne privatlivspolitik:

 • Ret til oplysninger: Du har ret til at anmode om oplysninger fra os om, hvorvidt og hvilke data, vi behandler.

 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at anmode om berigtigelse af ukorrekte eller udfyldelse af ufuldstændige data.

 • Ret til sletning: Du har ret til at anmode om sletning af dine data.

 • Ret til begrænsning: I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at vi kun behandler dine data på en begrænset måde.

 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at anmode om, at vi overfører dine data til dig eller en anden ansvarlig part i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format.

 • Ret til at klage: Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted, din arbejdsplads eller vores virksomheds hovedkontor er ansvarlig. 

Ret til at trække sig tilbage

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til databehandling.

Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, som vi baserer på vores legitime interesse i henhold til art. 6 (1) lit. f DSGVO. Hvis du gør brug af din ret til at gøre indsigelse, beder vi dig om at redegøre for årsagerne. Vi vil derefter ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan bevise over for dig, at tvingende beskyttelsesværdige grunde til databehandlingen vejer tungere end dine interesser og rettigheder.

Uanset ovenstående har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på reklame og dataanalyse.

Du bedes rette din indsigelse til den ovenfor anførte kontaktadresse hos den dataansvarlige.


Hvornår sletter vi dine data?

Vi sletter dine data, når vi ikke længere har brug for dem, eller når du beder os om at gøre det. Det betyder, at vi - medmindre andet er angivet i de enkelte databeskyttelsesmeddelelser i denne databeskyttelseserklæring - sletter dine data,

 • når formålet med databehandlingen er ophørt, og det respektive retsgrundlag, der er anført i de individuelle databeskyttelsesmeddelelser, derfor ikke længere eksisterer, f.eks.

  • efter ophør af det kontraktmæssige eller medlemskabsforhold, der eksisterer mellem os (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO) eller

  • efter at vores legitime interesse i den videre behandling eller opbevaring af dine data ophører (art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO),

 • hvis du gør brug af din fortrydelsesret, og der ikke findes noget andet retsgrundlag for behandling i henhold til art. 6, stk. 1, litra b-f DSGVO finder anvendelse,

 • hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse, og der ikke foreligger nogen tvingende legitime grunde til sletning.

Hvis vi imidlertid stadig har brug for at opbevare (visse dele af) dine data til andre formål, f.eks. fordi skattemæssige opbevaringsperioder (generelt 6 år for forretningskorrespondance eller 10 år for regnskabspapirer) eller påberåbelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, der udspringer af kontraktlige forhold (op til fire år) gør dette nødvendigt, eller hvis dataene er nødvendige for at beskytte en anden fysisk persons eller juridisk enheds rettigheder, sletter vi (den pågældende del af) dine data først efter udløbet af disse perioder. Indtil udløbet af disse perioder begrænser vi dog behandlingen af disse data til disse formål (opfyldelse af opbevaringsforpligtelser).


CLOUD-TJENESTER

Vi bruger især cloud-tjenester

 • Vi bruger navnlig cloud-tjenester

 • til opbevaring og behandling af dokumenter,

 • til at sende dokumenter via e-mail eller til at udveksle filer af enhver art,

 • til vores kalenderbaserede tidsstyring,

 • til forberedelse og udførelse af præsentationer og regneark,

 • til offentliggørelse af filer af enhver art

 • til intern og ekstern kommunikation ved hjælp af chats, lyd- og videokonferencer.

De softwareapplikationer, som vi bruger til disse formål, leveres til os af de(n) nedenfor anførte udbyder(e) på deres servere. Vi får adgang til disse servere via internettet. I det omfang, du overfører dine data til os i forbindelse med kommunikation med os eller i andre processer, som vi forklarer ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring, behandler vi disse data i den af os anvendte cloud-tjeneste. Det betyder, at dine data gemmes på servere hos den tredjeparts cloud-tjenesteudbyder. Tredjepartsudbyderne behandler brugs- og metadata for at sikre deres servere og optimere deres tjenester. Vi behandler og gemmer især dine kontakt-, kunde- og kontraktdata.

Hvis vi gør filer af enhver art offentligt tilgængelige via vores internettilstedeværelse ved hjælp af den cloud-tjeneste, vi bruger, kan den respektive tredjepartsudbyder af cloud-tjenesten gemme cookies på dit computersystem, hvis du får adgang til disse filer. Tjenesteudbyderen kan behandle de data, der indsamles på denne måde, for at analysere din brugsadfærd eller dine browserindstillinger.

Vi gør opmærksom på, at afhængigt af det land, hvor den nedenfor nævnte tjenesteudbyder har hjemsted, kan de data, der er nævnt mere detaljeret nedenfor, blive overført til og behandlet på servere uden for EU's område. I dette tilfælde er der en risiko for, at det databeskyttelsesniveau, der er foreskrevet i GDPR, ikke vil blive overholdt, og at håndhævelsen af dine rettigheder ikke vil være mulig eller vil være vanskelig. Hvis den tjenesteudbyder, som vi anvender, tilbyder udelukkende at behandle dataene inden for EU, har vi til hensigt - hvis det ikke allerede er gennemført på nuværende tidspunkt alligevel - udelukkende at behandle dine data der.

Berørte data:

 • oplysninger om opgørelse (f.eks. navne, adresser),

 • kontaktoplysninger (f.eks. e-mail-adresser, telefon- og mobilnumre)

 • indholdsdata (f.eks. fotos, videoer, tekster),

 • brugsdata (f.eks. adgangstidspunkter, besøgte websteder, interesse for indhold),

 • metadata (f.eks. IP-adresse, oplysninger om computersystem).

Registrerede personer: Interesserede parter, kommunikationspartnere, kunder, medarbejdere (f.eks. ansøgere, nuværende og tidligere medarbejdere).

Formål med behandlingen: Tilrettelæggelse af kontor- og administrative opgaver

Retsgrundlag: Samtykke, art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO, opfyldelse af kontrakter og anmodninger forud for kontraktindgåelse, art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO, legitim interesse, art. 6, stk. 1 lit. f DSGVO.

Anvendte cloud-tjenesteudbydere:

 

Microsoft Cloud Services

Tjenesteudbyder: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Hjemmeside: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage

Privatlivspolitik: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 


Cookies

Vores websted bruger cookies. Cookies er små tekstfiler bestående af en række tal og bogstaver, som placeres og gemmes på den terminal, du bruger. Cookies bruges primært til at udveksle oplysninger mellem den terminalenhed, du bruger, og vores websted. Dette omfatter bl.a. sprogindstillingerne på et websted, login-status eller hvor en video er blevet set.

 

Der anvendes to typer cookies, når du besøger vores websteder:

 • Midlertidige cookies (sessionscookies): Disse gemmer et såkaldt sessions-id, som kan bruges til at tildele forskellige anmodninger fra din browser til den fælles session. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukker din browser.

 • Permanente cookies: Permanente cookies forbliver gemt, også efter at du lukker din browser. Dette gør det muligt for vores websted at genkende din computer igen, når du vender tilbage til vores websted. F.eks. oplysninger om sprogindstillinger eller log-in-oplysninger gemmes i disse cookies. Desuden kan disse cookies bruges til at dokumentere og gemme din surfadfærd. Disse data kan bruges til statistiske, markedsførings- og personaliseringsformål.

Udver ovenstående klassifikation kan der også skelnes mellem cookies med hensyn til deres formål:

 • Nødvendige cookies: Dette er cookies, der er absolut nødvendige for driften af vores websted, for at gemme logins eller indkøbsvogne i den periode, din session varer, eller cookies, der er indstillet af sikkerhedshensyn.

 • Statistik-, markedsførings- og personaliseringscookies: Det er cookies, der bruges til analyseformål eller til at måle rækkevidden. Især kan oplysninger om indtastede søgeord eller hyppigheden af sidevisninger gemmes via sådanne "sporingscookies". Desuden kan den enkelte brugers surfadfærd (f.eks. visning af bestemt indhold, brug af funktioner osv.) også gemmes i en brugerprofil. Sådanne profiler bruges til at vise indhold til brugere, der matcher deres potentielle interesser. I det omfang vi anvender tjenester, hvorigennem der gemmes cookies på din terminalenhed til statistiske, markedsførings- og personaliseringsformål, informerer vi dig herom særskilt i de følgende afsnit af vores databeskyttelseserklæring eller i forbindelse med indhentning af dit samtykke.

Berørte data:

 • brugsdata (f.eks. adgangstid, klikkede websider)

 • kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse).

De registrerede: Brugere af vores online-tilbud

Behandlingsformål: Udspilning af vores internetsider, sikring af driften af vores internetsider, forbedring af vores internettilbud, kommunikation og markedsføring.

Retsgrundlag:

Legitim interesse, art. 6, stk. 1 lit. f DSGVO.

Medmindre vi får dit samtykke til at indstille cookies, baserer vi behandlingen af dine data på vores legitime interesse i at forbedre kvaliteten og brugervenligheden af vores internettilstedeværelse, især indholdet og funktionerne. Du har via sikkerhedsindstillingerne i din browser mulighed for at gøre indsigelse mod brugen af cookies, som vi har sat i forbindelse med vores legitime interesse. Der har du mulighed for at angive, om du ikke accepterer cookies fra starten eller kun efter anmodning, eller om du angiver, at cookies skal slettes, hver gang du lukker din browser. Hvis cookies deaktiveres for vores hjemmeside, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle funktioner på hjemmesiden i fuldt omfang.

Samtykke, art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO

Hvis vi før dit besøg på vores hjemmeside beder dig om at få lov til at indstille visse cookies på din terminalanordning, og du giver dit samtykke hertil, er det samtykke, du giver, retsgrundlaget. Som en del af samtykket informerer vi dig detaljeret om, hvilke cookies vi sætter. Hvis du ikke giver dette samtykke, sætter vi kun de såkaldt teknisk nødvendige cookies, som er nødvendige for, at vores hjemmeside fungerer korrekt og vises i din browser. Hvis du har givet dit samtykke til indstillingen af cookies, har du mulighed for til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke.


HubSpot

Dette websted bruger ubSpot, (HubSpotH Inc., 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, tlf: +353 1 5187500). HubSpot er et softwarefirma baseret i USA med en filial i Irland. HubSpot er omfattet af TRUSTe's Privacy Seal og US-Schweiz Safe Harbor Framework.

HubSpot er en integreret softwareløsning, som vi bruger til at dække forskellige aspekter af vores online markedsføring. 
Disse omfatter:

 • Rapportering,

 • kontaktstyring (f.eks. brugersegmentering og CRM),

 • landingssider,

 • kontaktformularer.

 • Indholdsstyring (websted og blog).

 • E-mail-marketing (nyhedsbreve og automatiserede udsendelser, f.eks. ved at levere downloads)

 • Udgivelse og rapportering på sociale medier

Vores download-tjenester giver dig mulighed for at få mere at vide om vores virksomhed, downloade indhold og give dine kontaktoplysninger og andre oplysninger. Disse oplysninger gemmes på servere hos vores softwarepartner HubSpot. De kan bruges af os til at kontakte besøgende på vores websted og til at afgøre, hvilke af vores virksomheds tjenester der er af interesse for dem. Alle oplysninger, som vi indsamler, er underlagt denne privatlivspolitik. Vi bruger alle indsamlede oplysninger udelukkende til at optimere vores markedsføring.


Flere oplysninger fra HubSpot om deres privatlivspolitik »

Flere oplysninger fra HubSpot om EU's databeskyttelsesregler ».

Som en del af optimeringen af vores markedsføringsindsats kan følgende data blive indsamlet og behandlet via HubSpot:

 • Geografisk placering

 • Browser type

 • Navigationsoplysninger

 • Henvisnings-URL

 • Data om ydeevne

 • Oplysninger om, hvor ofte programmet bruges

 • Data om mobile apps

 • HubSpot-abonnementstjenestens legitimationsoplysninger

 • Filer, der vises på webstedet

 • Domænenavne

 • Sider, der er set

 • Aggregeret brug

 • Operativsystemversion

 • internetudbyder

 • IP-adresse

 • Enhedsidentifikator

 • Besøgets varighed

 • Hvor applikationen blev downloadet fra

 • Operativsystem

 • Hændelser, der forekommer i applikationen

 • Adgangstidspunkter

 • Clickstream-data

 • Enhedsmodel og -version 

På vegne af operatøren af dette websted vil HubSpot bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren.

HubSpot anvender såkaldte "cookies". De oplysninger, der genereres af cookies om din brug af dette websted, gemmes generelt på servere i hele verden. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktionerne på dette websted fuldt ud. Du kan finde flere oplysninger om de cookies, der anvendes af HubSpot her:

Cookies set in a visitor's browser by HubSpot

Cookies set on HubSpot's websites

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO. Hvis du ikke ønsker, at de ovennævnte data indsamles og behandles via HubSpot, kan du til enhver tid nægte dit samtykke eller tilbagekalde det med virkning for fremtiden.

Personoplysningerne vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Oplysningerne vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

I forbindelse med behandling via HubSpot kan data blive overført til USA. Sikkerheden i forbindelse med overførslen er sikret via såkaldte standardkontraktbestemmelser, som sikrer, at behandlingen af personoplysninger er underlagt et sikkerhedsniveau, der svarer til GDPR's sikkerhedsniveau. Hvis standardkontraktklausulerne ikke er tilstrækkelige til at etablere et passende sikkerhedsniveau, kan dit samtykke i henhold til art. 49, stk. 1, litra a, i DSGVO tjene som retsgrundlag for overførsel til tredjelande.


Web hosting

For at vedligeholde vores internetsider benytter vi os af en udbyder, på hvis server vores internetsider gemmes og stilles til rådighed for søgning på internettet (hosting). I denne forbindelse kan udbyderen behandle alle de data, der overføres via den browser, du bruger, og som genereres, når du bruger vores internetsider. Dette omfatter især din IP-adresse, som udbyderen har brug for for at kunne levere vores online-tilbud til den browser, du bruger, samt alle de indtastninger, du foretager på vores hjemmeside. Derudover kan den udbyder, som vi anvender, registrere

 • dato og klokkeslæt for adgang til vores websted

 • tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)

 • adgangsstatus (HTTP-status)

 • mængden af overførte data

 • internetudbyderen for det system, der giver adgang

 • den type browser, du bruger, og dens version

 • det operativsystem, du bruger

 • det websted, hvorfra du eventuelt har fået adgang til vores websted

 • de sider eller undersider, som du besøger på vores websted.

Ovennævnte data gemmes som logfiler på vores udbyders servere. Dette er nødvendigt for at sikre stabiliteten og sikkerheden i forbindelse med driften af vores websted.

Afsendelse af e-mail: Ud over at hoste vores hjemmeside har vi også givet vores udbyder til opgave at sende, modtage og opbevare vores e-mails. Til dette formål behandler vores udbyder modtagernes og afsendernes e-mailadresser samt andre data, der genereres under e-mailkommunikationen (metakommunikationsdata som f.eks. tid, IP-adresse osv.) og indholdet af de respektive e-mails. Vi gør opmærksom på, at e-mails generelt sendes ukrypteret. Vi påtager os derfor intet ansvar for e-mailenes transmissionsvej mellem afsender og modtagelse på vores server.

Berørte data:

 • Indholdsdata (f.eks. indlæg, fotos, videoer)

 • Brugsdata (f.eks. adgangstid, klikkede websider)

 • Kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse).  

De registrerede personer: Brugere af vores internettilstedeværelse

Formål med behandlingen: Udspil af vores internetsider, sikring af driften af vores internetsider

Retsgrundlag: Legitim interesse, art. 6, stk. 1 lit. f DSGVO


KONTAKTER

Hvis du kontakter os via e-mail, sociale medier, telefon, fax, post, vores kontaktformular eller på anden vis og i den forbindelse giver os personoplysninger som f.eks. dit navn, telefonnummer eller din e-mailadresse eller giver yderligere oplysninger om dig selv eller din anmodning, behandler vi disse oplysninger for at besvare din henvendelse inden for rammerne af det forudgående eller kontraktmæssige forhold, der eksisterer mellem os.

Vi bruger en tredjepartsudbyder til vores kontaktformular

Vi bruger en tredjepartsleverandør til kommunikation via den kontaktformular, som vi stiller til rådighed på vores internetsider. Hvis du bruger den kontaktformular, der tilbydes på vores hjemmeside, og giver os data som dit navn, adresseoplysninger og evt. andre kommunikationsdata, overføres disse data til serverne hos den nedenfor nævnte udbyder med henblik på behandling af din henvendelse og gemmes og behandles der. De personlige data, som du indtaster via kontaktformularen, vil udelukkende blive behandlet til brug for korrespondance med dig.

Berørte data:

 • Oplysninger om opgørelse (f.eks. navne, adresser)

 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail-adresse, telefonnummer, postadresse)

 • indholdsdata (tekster, fotos, videoer)

 • Kontraktdata (f.eks. kontraktens genstand, kontraktens varighed).  

Berørte personer: Interesserede parter, kunder, forretnings- og kontraktpartnere

Formål med behandlingen: kommunikation samt besvarelse af kontaktforespørgsler, kontor- og organisationsprocedurer

Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakter og forespørgsler forud for kontraktindgåelse, art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO, legitim interesse, art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.


Oplysninger om den tredjepartsudbyder, vi bruger:

HÅNDTERING AF DINE DATA I ANSØGNINGSPROCESSEN

Hvis du søger hos os, behandler vi de personoplysninger, du sender os i ansøgningsprocessen, såsom navn, adresse, bopæl, alder, ansøgningsfoto, e-mail og telefonnummer, faglig baggrund, herunder skoler, uddannelse, studier. Hvis du sender oplysningerne pr. e-mail eller via en kontaktformular på vores online-tilstedeværelse, foregår behandlingen elektronisk. Hvis du sender din ansøgning via kontaktformularen, krypteres overførslen af dine data i overensstemmelse med den nyeste teknologi. Hvis du sender dine data pr. e-mail, gør vi opmærksom på, at overførslen normalt ikke er krypteret. Hvis der efter ansøgningsprocessen indgås en ansættelseskontrakt, gemmer vi dine data med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

I forbindelse med håndteringen af ansøgningsprocedurer i vores virksomhed arbejder vi sammen med ansøgningsplatformen fra tjenesteudbyderen Workwise GmbH, Imprint (https://www.workwise.io/impressum). Rekruttering af personale på vegne af jobsøgere eller arbejdsgivere er ikke en bestilt behandling, men anvendelse af en ekstern professionel tjenesteydelse af en uafhængigt ansvarlig person (LDA-Bayern, FAQ-liste af 20.07.2018). Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos tjenesteudbyderen Workwise GmbH findes i privatlivspolitikken (https://www.workwise.io/datenschutz).

Berørte data:

 • Oplysninger om opgørelse (f.eks. navne, adresser)

 • betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer)

 • kontaktoplysninger (f.eks. e-mail-adresse, telefonnummer, postadresse)

 • Kontraktoplysninger (f.eks. kontraktens genstand, kontraktens varighed)

Registrerede personer: Ansøgere

Formål med behandlingen: behandling af ansøgningsproceduren

Retsgrundlag: Grund: Afgørelse om etablering af et ansættelsesforhold (§ 26, stk. 1, første punktum, BDSG)

Sletning: Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt, slettes dine oplysninger efter afslutningen af ansøgningsprocessen eller senest 2 måneder efter dens afslutning. Dette gælder ikke, hvis lovbestemmelser forhindrer sletning, eller hvis den fortsatte lagring af dine data er nødvendig for at kunne føre beviser, f.eks. i forbindelse med sager i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG). Ansøgningsprocessen anses for at være afsluttet, når du får tilsendt et afslagsbrev.


ONLINE-ANNONCERING

Vi bruger tjenester til at vise internetreklamer. Gennem de tjenester, vi bruger, indsamles visse brugerdata ved hjælp af en cookie eller pixel. Dette omfatter især oplysninger om, fra hvilket websted du har fået adgang til vores websted (såkaldt referrer), hvilke sider på vores websted du har fået adgang til, hvor længe du har besøgt vores sider, og hvilke interaktioner du har foretaget der. Desuden indsamles der data om den browser, du bruger, dit computersystem og enhedstype. Desuden kan demografiske oplysninger som f.eks. alder eller køn indsamles som pseudonyme værdier via en sådan tjeneste. Hvis du har givet samtykke til indsamling af dine lokaliseringsdata, kan disse også blive behandlet, afhængigt af udbyderen. For at indsamle og gemme disse data placerer den pågældende tjeneste en cookie eller en såkaldt tællende pixel på den af dig anvendte slutenhed, hvormed den IP-adresse, som du har fået tildelt, også indsamles. Denne forkortes dog via en såkaldt IP-masking-procedure, så IP-adressen ikke længere kan henføres til dit besøg på vores hjemmeside. Der gemmes i princippet ingen klare data som f.eks. navne eller e-mailadresser ved brug af den pågældende tjeneste. Dette er kun tilfældet, hvis du er medlem af et socialt netværk, der tilbyder en af de nedenfor nævnte tjenester og sammenfører din profil med det førnævnte datamateriale.

Dataene analyseres af den tjeneste, som vi bruger, til at udarbejde en rapport med statistiske opgørelser over antallet af besøgende, der genereres via reklamen, og om reklameforanstaltningen har været en succes. Rapporterne viser bl.a. det samlede antal brugere, der blev omdirigeret til vores hjemmeside via vores annoncer. Desuden indeholder rapporterne oplysninger om brugernes slutenheder og browsere, på hvilke steder brugerne befandt sig, på hvilke tidspunkter der blev klikket på annoncen. Rapporterne indeholder dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt som bruger af vores websted.

Vi gør opmærksom på, at afhængigt af tjenesteudbyderens placering kan de data, der indsamles via tjenesten, blive overført og behandlet uden for EU's område. I dette tilfælde er der en risiko for, at det databeskyttelsesniveau, der er foreskrevet i GDPR, ikke overholdes, og at håndhævelsen af dine rettigheder ikke er mulig eller vanskelig.

Berørte data:

 • Brugsdata (f.eks. adgangstid, klikkede websider).

 • Kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse).

De registrerede: Brugere af vores online-tilbud

Formål med behandlingen: Måling af rækkevidde, overvågning af kampagners succes, remarketing og interesse- og adfærdsbaseret markedsføring

Retsgrundlag: Hvis vi har bedt dig om dit samtykke, før du bruger den pågældende tjeneste, er dette retsgrundlaget, art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Derudover bruger vi den pågældende tjeneste på grundlag af vores legitime interesse i at lede besøgsstrømme til vores hjemmeside, for at analysere disse besøgsstrømme med henblik på løbende at kunne forbedre funktionerne, tilbuddene og brugeroplevelsen, art. 6, stk. 1, litra f, DSGVO.

Vi bruger følgende tjenesteudbydere til onlineannoncering:

Google Ads

Tjenesteudbyder: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Hovedkontor i Europa: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Websted: https://ads.google.com/home/ 

Privatlivspolitik: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy 


NYHEDSBREV

Vi sender med jævne mellemrum et nyhedsbrev ud for at informere vores kunder og forretningspartnere og interesserede parter om vores tilbud og relaterede nyheder. Du har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores websted og acceptere at modtage nyhedsbrevet som en del af tilmeldingsprocessen. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, er det obligatorisk at oplyse din e-mailadresse. Vi gemmer e-mailadressen for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Det er frivilligt at angive yderligere data som f.eks. titel eller navn, som bruges til at henvende sig personligt til dig. Så snart en tilmelding til vores nyhedsbrev er foretaget, modtager du en bekræftelsesmail til den e-mailadresse, der er oplyst ved tilmeldingen i den såkaldte double opt-in-procedure. Denne e-mail indeholder et link. Når du klikker på dette link, bekræfter du, at du gerne vil modtage nyhedsbrevet. På denne måde sikrer vi, at din e-mailadresse ikke er blevet misbrugt af en tredjepart i forbindelse med registreringen. Af samme grund gemmer vi dato og klokkeslæt for registreringen samt den IP-adresse, som du har fået tildelt under registreringen. Vi videregiver ikke de nævnte data til tredjeparter.

Evaluering af brugeradfærd

Hvis du har givet dit samtykke til det, evaluerer vi din brugeradfærd i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet. Til dette formål indeholder vores nyhedsbrev sporingspixel og sporingslinks. Dette gør det muligt for os at genkende, om og hvornår du har åbnet nyhedsbrevet, og om og hvilke links du har klikket på i nyhedsbrevet. Formål: Vi evaluerer nyhedsbrevet som beskrevet ovenfor for at kunne måle en statistisk evaluering af vores nyhedsbrevs succes eller fiasko. Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO. Forebyggelse: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved hjælp af de ovenfor angivne muligheder. Sletning: Vi sletter dine data, når tilbagekaldelsen har fundet sted.

Berørte data:

 • Indholdsdata (f.eks. indlæg, fotos, videoer).

 • Brugsdata (f.eks. adgangstidspunkter, klikkede websider)

 • Kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse). 

Registrerede personer: Brugere af vores internettilstedeværelse

Formål med behandlingen: Udførelse af vores internetsider, sikring af driften af vores internetsider

Retsgrundlag: Samtykke, art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO, legitim interesse, art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

Sletning: Sletning af e-mailadressen finder sted enten, hvis du ikke har klikket på bekræftelseslinket 1 måned efter afsendelse af bekræftelsesmailen i forbindelse med dobbelt opt-in-processen eller umiddelbart efter, at du har afmeldt dig vores nyhedsbrev.

Tilbagekaldelse: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet og afmelde dig fra nyhedsbrevet. Vi tilbyder følgende muligheder, hvorigennem du kan erklære tilbagekaldelsen:

 • Klik på det link, der er angivet i nyhedsbrevet til dette formål.


REKLAME VIA E-MAIL, POST ELLER TELEFON

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med vores reklamekommunikation via e-mail, post eller telefon. Du kan til enhver tid fravælge at modtage vores reklamemeddelelser eller tilbagekalde dit tidligere givne samtykke til at modtage vores reklamemeddelelser til enhver tid. For i tvivlstilfælde at kunne bevise, at dit samtykke blev givet selv efter din indsigelse eller tilbagekaldelse, kan vi gemme dine data i op til 4 år efter din indsigelse/tilbagekaldelse. Vi vil ikke bruge dine data til yderligere formål efter din indsigelse/tilbagekaldelse. Hvis du ønsker, at vi sletter dine data inden da, vil vi gøre det, efter at du har bekræftet, at du oprindeligt gav os dit samtykke.

Berørte data:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnummer, postadresse).

 • Inventardata (f.eks. navne, adresser).

Registrerede personer: Kommunikationspartner

Formål med behandlingen: direkte reklameforanstaltninger (markedsføring) via e-mail, post eller telefon.

Retsgrundlag: Samtykke, art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO, legitim interesse, art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.


WEBANALYSE OG STATISTIK

For at registrere og statistisk evaluere strømmen af besøgende på vores websted bruger vi webanalysetjenester. Sådanne tjenester indsamler bl.a. data om det websted, hvorfra du har tilgået vores websted (såkaldte henvisere), hvilke sider på vores websted du har tilgået, hvor længe du har besøgt vores sider, og hvilke interaktioner du har foretaget der. Desuden indsamles der data om den browser, du bruger, dit computersystem og enhedstype. Desuden kan demografiske oplysninger som f.eks. alder eller køn indsamles som pseudonyme værdier via en sådan tjeneste. Hvis du har givet samtykke til indsamling af dine lokaliseringsdata, kan disse også blive behandlet, afhængigt af udbyderen.

For at indsamle og gemme disse data sætter den webanalysetjeneste, som vi bruger, en cookie på den terminalenhed, du bruger, som også indsamler den IP-adresse, der er tildelt dig. Denne forkortes dog via en såkaldt IP-masking-procedure, så IP-adressen ikke længere kan henføres til dit besøg på vores hjemmeside. Desuden gemmes der ikke nogen klare data som f.eks. navne eller e-mailadresser. Hverken vi eller den tjeneste, som vi benytter, kender identiteten på de besøgende på vores websted.

Vi gør opmærksom på, at de data, der indsamles via tjenesten, afhængigt af det land, hvor den nedenfor nævnte tjenesteudbyder har hjemsted, kan blive overført og behandlet uden for EU's område. I dette tilfælde er der en risiko for, at det databeskyttelsesniveau, der er foreskrevet i GDPR, ikke overholdes, og at håndhævelsen af dine rettigheder ikke er mulig eller vanskelig.

Berørte data:

 • Brugsdata (f.eks. adgangstid, klikkede websider).

 • Kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse).

De registrerede: Brugere af vores online-tilbud

Formål med behandlingen: Måling af rækkevidde, overvågning af kampagners succes, remarketing samt interesse- og adfærdsbaseret markedsføring.

Retsgrundlag: Hvis vi har bedt dig om dit samtykke, før du bruger den pågældende tjeneste, er dette retsgrundlaget, art. 6, stk. 1, litra a DSGVO. Derudover bruger vi den pågældende tjeneste på grundlag af vores legitime interesse i at analysere strømmen af besøgende på vores hjemmeside for løbende at kunne forbedre funktionerne, tilbuddene og brugeroplevelsen, art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

Vi bruger følgende webanalysetjenester:

Google Analytics

Tjenesteudbyder: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Hovedkontor i EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland

Websted: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/ 

Privatlivspolitik:: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

Mulighed for fravalg: Hvis du ikke ønsker, at dine data skal bruges af Google Analytics, kan du indstille et såkaldt opt-out-plugin, som forhindrer, at der fremover indsamles data om dig på vores websted. Du kan få dette plugin her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Google Universal Analytics

Tjenesteudbyder: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Hovedkvarter i EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Websted: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/ 

Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

Sporing på tværs af enheder: Med sporing på tværs af enheder kan et bruger-id bruges til at evaluere ikke kun data fra de websteder, du besøger, men også data fra andre enheder og til at genkende brugeren på den anden enhed. Bruger-ID'et tildeles af os. Det tjener som pseudonym. En identifikation af internetbrugeren er udelukket.

Mulighed for fravalg: Hvis du ikke ønsker, at dine data skal bruges af Google Analytics, kan du indstille et såkaldt opt-out-plugin, som forhindrer, at dine data fremover bliver indsamlet på vores hjemmeside. Du kan få dette plugin her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 


VORES ONLINE TILSTEDEVÆRELSE PÅ SOCIALE NETVÆRK

Vi har online tilstedeværelse på de sociale netværk, der er anført nedenfor. Hvis du besøger en af disse tilstedeværelser, indsamles og behandles de data, der er anført nærmere nedenfor, af den pågældende udbyder. Disse data indsamles som regel til reklame- og markedsundersøgelsesformål, og der oprettes brugsprofiler med disse data. I brugsprofilerne kan data gemmes uanset hvilken enhed du bruger. Dette er især tilfældet, hvis du er medlem af den pågældende platform og er logget ind på den. Brugsprofilerne kan anvendes af udbyderne til at afspille interessebaserede reklamer til dig. Du har en fortrydelsesret mod oprettelsen af brugerprofiler. For at udøve denne ret skal du kontakte den pågældende udbyder.

Hvis du har en konto hos en af de nedenfor anførte udbydere og er logget ind der, når du besøger vores hjemmeside, kan den respektive udbyder indsamle data om din brugsadfærd på vores hjemmeside. For at forhindre en sådan sammenkobling af dine data kan du logge ud af udbyderens tjeneste, inden du besøger vores websted.

Med hvilket formål og i hvilket omfang data indsamles af udbyderen, kan du se de respektive, i det følgende meddelte, udbydernes fortrolighedserklæringer.

Vi gør opmærksom på, at de data, der indsamles via den nedenfor nævnte udbyders hjemland, kan blive overført og behandlet uden for EU's område, afhængigt af hvilket land udbyderen har hjemsted. I dette tilfælde er der en risiko for, at det databeskyttelsesniveau, der er foreskrevet i GDPR, ikke overholdes, og at håndhævelsen af dine rettigheder ikke er mulig eller vanskelig.

Berørte data:

 • Oplysninger om inventar og kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse).
 • Indholdsdata (f.eks. indlæg, fotos, videoer)
 • Brugsdata (f.eks. adgangstid, klikkede websider)
 • Kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse).

Formål med behandlingen: kommunikation og markedsføring, sporing og analyse af brugeradfærd.

Retsgrundlag: samtykke, art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO, legitime interesser art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

Indsigelsesmuligheder: For de respektive indsigelsesmuligheder (opt-out) henviser vi til de oplysninger fra udbyderne, der er linket til nedenfor.

Vi har online tilstedeværelse på følgende sociale netværk:

Facebook

Tjenesteudbyder: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Hovedkontor i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Websted: https://www.facebook.com/ 

Privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Privatlivspolitik for Facebook-sider: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

Instagram

Tjenesteudbyder: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park CA 94025, USA

Moderselskab: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Hovedkvarter i EU: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Hjemmeside: https://www.instagram.com/ 

Privatlivspolitik: http://instagram.com/about/legal/privacy 

LinkedIn

Tjenesteudbyder: LinkedIn Corporation, 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA.

Hovedkvarter i Tyskland: LinkedIn, Hofstatt 4th Floor, Sendlinger Str. 12, 80331 München, Tyskland

Hjemmeside: https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo 

Privatlivspolitik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy 

Twitter

Tjenesteudbyder: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Websted: https://twitter.com/?lang=de 

Privatlivspolitik: https://twitter.com/de/privacy 

XING

Tjenesteudbyder: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Websted: https://www.xing.com/ 

Privatlivspolitik: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 


ONLINE-MØDER, VIDEOKONFERENCER OG SKÆRMDELING

Vi bruger tredjepartstilbud til at lette online-møder, telefonkonferencer via video- og/eller lydkredsløb og online-seminarer blandt medarbejdere og med potentielle kunder eller kunder. Når du kommunikerer med os via en sådan tjeneste, behandles de data, der indsamles i denne kommunikationsproces, af både os og den tredjepartsudbyder. De data, der kan genereres i en sådan kommunikationsproces, omfatter især dine login- og kontaktoplysninger, indlæg i chatvinduet, dine video- og lydindlæg og delt skærmindhold. De data, der behandles af den tredjepartsudbyder, som vi bruger, omfatter primært brugerdata samt metadata (f.eks. IP-adresse, information om computersystemet). Som regel behandler tredjepartsudbyderne disse data for at kontrollere og sikre tjenestens sikkerhed. Desuden skal resultaterne af databehandlingen bruges til at optimere den tredjepartsudbyders tilbud og til at gennemføre tilsvarende markedsføringsforanstaltninger. Der henvises i den forbindelse til tredjepartsleverandørens databeskyttelsesoplysninger.

Vi gør opmærksom på, at de data, der indsamles via tjenesten, afhængigt af det land, hvor den nedenfor nævnte tjenesteudbyder har hjemsted, kan blive overført og behandlet uden for EU's område. I dette tilfælde er der en risiko for, at det databeskyttelsesniveau, der kræves i GDPR, ikke overholdes, og at håndhævelsen af dine rettigheder ikke er mulig eller vanskelig.

Berørte data:

 • Oplysninger om opgørelse (f.eks. navne, adresser).

 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail-adresse, telefonnummer)

 • Delte indhold (f.eks. fotos, videoer, tekster, lydoptagelser)

 • Brugerdata (f.eks. adgangstidspunkter, besøgte websider, interesse for indhold)

 • Meta- og kommunikationsdata (f.eks. IP-adresse, oplysninger om computersystem).  

Registrerede personer: Interesserede parter, kunder, kommunikationspartnere

Formål med behandlingen: Behandling af kontaktforespørgsler, intern og ekstern kommunikation med medarbejdere samt interesserede parter og kunder, opfyldelse af vores kontraktmæssige ydelser, servicetilbud

Retsgrundlag: Samtykke, art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO, opfyldelse af kontrakter og forespørgsler forud for kontraktindgåelse, art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO, legitim interesse, art. 6, stk. 1 lit. f DSGVO.

Tjenester, der anvendes af os:

Microsoft Teams

Tilbudte tjenester: videokonferencer, chats, talekonferencer.

Tjenesteudbyder: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Hjemmeside: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software 

Privatlivspolitik: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 


INDHOLDSTJENESTER

Vi bruger visse tjenester for at kunne vise bestemt indhold eller grafik (videoer, billeder, musik, skrifttyper, kort) via vores websted. I den forbindelse behandler de tjenester, som vi bruger, den IP-adresse, som du har fået tildelt på tidspunktet for dit besøg på vores internetsider, da det kun på denne måde er muligt at vise det pågældende indhold i den browser, du bruger. Derudover kan udbyderne af disse tjenester placere yderligere cookies på din terminal, som bruges til at indsamle oplysninger om din brugsadfærd, dine interesser, den enhed og browser, du bruger, samt tidspunktet for og varigheden af din session. Udbyderne bruger regelmæssigt disse data til analyse, statistik og markedsføring. Desuden kan disse oplysninger også kombineres med oplysninger fra andre kilder. Dette gælder især, hvis du selv har en konto hos tjenesteudbyderen og er logget ind der på tidspunktet for sessionen.

Vi gør opmærksom på, at afhængigt af det land, hvor den nedenfor nævnte tjenesteudbyder har hjemsted, kan de nedenfor nærmere nævnte data blive overført til og behandlet på servere uden for EU's område. I dette tilfælde er der en risiko for, at det databeskyttelsesniveau, der er foreskrevet i GDPR, ikke vil blive overholdt, og at håndhævelsen af dine rettigheder ikke vil være mulig eller vil være vanskelig.

Berørte data:

 • Brugsdata (f.eks. adgangstid, klikkede websider).

 • Kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse).

De registrerede: Brugere af vores internettilstedeværelse

Formål med behandlingen: Visning af vores internetsider, udbud af indhold, sikring af driften af vores internetsider

Retsgrundlag: Samtykke via cookie samtykke-banner, art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO, legitime interesser, art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

Vi bruger følgende indholdstjenester:

Google Maps

Vi bruger Google Maps på vores websted. I den forbindelse indsamler og behandler Google den besøgendes IP-adresse. Når du besøger et websted, hvor Google Maps er integreret, overføres din IP-adresse og dine lokaliseringsdata (sidstnævnte normalt ikke uden dit samtykke) til Google, uanset om Google Maps rent faktisk anvendes, eller om du er logget ind på din Google-konto. Din IP-adresse tildeles din Google-konto, hvis du er logget ind der, når du besøger vores websted.

Tjenesteudbyder: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Hovedkontor i EU: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland

Websted: https://www.google.de/maps 

Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy 

Mulighed for fravalg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vimeo

Vi bruger Vimeo-komponenter på dette websted til at indlejre videoer på vores websted, så de kan afspilles via din internetbrowser, når du besøger vores websted. Denne proces kræver, at Vimeo behandler den IP-adresse, der er tildelt dig, da indholdet uden denne ikke kunne sendes til browseren. Vimeo genkender, når du besøger en af vores sider, hvor vi har indlejret en Vimeo-video, forudsat at du er logget ind på Vimeo. Disse oplysninger overføres til Vimeo, også selv om du ikke klikker på Vimeo-videoen. Vimeo indsamler disse oplysninger og knytter dem til din Vimeo-konto.

Tjenesteudbyder: Vimeo LLC, 555 West 18th Street, 555 West 18th Street, New York 10011, USA.

Websted: https://vimeo.com/de/ 

Privatlivspolitik: https://vimeo.com/privacy 

YouTube

Vi bruger YouTube-komponenter på dette websted til at indlejre videoer på vores internetsider, så de kan afspilles via din internetbrowser, når du besøger vores internetsider. Under dit besøg på vores hjemmeside får både YouTube og Google oplysninger om, hvilken side eller underside du har besøgt, idet din IP-adresse overføres til Googles eksterne servere i USA. Denne informationsoverførsel finder sted, uanset om de viste videoer rent faktisk bliver set eller klikket på, eller om du er logget ind på din YouTube- eller Google-konto. Disse oplysninger indsamles og tilknyttes din Google-konto, forudsat at du er logget ind der, når du opkalder vores internetsider.

Tjenesteudbyder: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Websted: https://www.youtube.com/ 

Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy 

Mulighed for fravalg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 


SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi træffer også avancerede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at overholde bestemmelserne i databeskyttelseslovgivningen og for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjepart.


AKTUALITET OG ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik er aktuelt gældende og har status januar 2023. På grund af ændringer i juridiske eller lovgivningsmæssige krav kan det blive nødvendigt at tilpasse denne privatlivspolitik.

Denne databeskyttelseserklæring blev oprettet ved hjælp af SOS Rettigheds databeskyttelsesgenerator. SOS Recht er en tjeneste fra Mueller.legal Rechtsanwälte Partnerschaft med hjemsted i Berlin.