Skip to the main content.

Produktpakker

SIVIS Enterprise Security er den ultimative løsning til hurtig og effektiv IAM. Udforsk vores udgaver og find den løsning, der opfylder din organisations behov. 

Få mere at vide 

Karriere hos SIVIS

Din karriere starter her! Ansøg hos SIVIS og bliv en del af et fantastisk team.

Ledige stillinger

 

Software Compliance Management

 


Book en demo

 

Garanter lovlig brug af software i din virksomhed i compliance med lovgivningen

De juridiske rammer og krav, som du som virksomhed skal overholde, er yderst komplekse. Afhængigt af branchen og de økonomiske områder, som du opererer inden for, er der ofte yderligere specifikke regler, hvis overholdelse du også skal bevise ved audits.

Det drejer sig ikke kun om sikkerhedsstandarder i produktionen, men naturligvis også om datasikkerhed - og det betyder, at din software også skal opfylde de compliance-krav, som du som virksomhed er underlagt.

Hvad er Software Compliance Management?

Software til Software Compliance Management gør det muligt at anvende stort set automatiserede processer til at sikre, at din software opfylder alle regler for compliance, og at tildelingen af rettigheder og adgang til data også overholder de regler, som du som virksomhed skal overholde.

Med den rette software kan status quo samt foretagne ændringer dokumenteres på en måde, så du kan give auditorerne komplet dokumentation for, hvordan du overholder compliance. Software Compliance Management er derfor en vigtig del af din risikostyring.

 

Hvorfor er Software Compliance Management vigtigt?

Du er ansvarlig for, hvordan din virksomhed håndterer kundedata, men du er også ansvarlig for sikkerheden af dine interne oplysninger.

ANVEND ALTID AJOURFØRTE REGLER

Derfor er du forpligtet til at overholde de relevante regler, standarder, bestemmelser og love. De medfører alle forskellige forpligtelser, og overtrædelser af dem kan undertiden medføre alvorlige sanktioner.

Det begynder med den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og slutter ikke med DSAG-vejledningen om ERP-revisioner i SAP-systemer.

Afhængigt af din branche skal du måske påvise HIPAA-compliance eller følge Sarbanes-Oxley Act (SOX)-reglerne; hvis du behandler kreditkortbetalinger, er det vigtigt at overholde Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

Alle disse regler bliver løbende opdateret, ændres og tilpasses løbende til nye forhold. Det er svært nok at holde styr på alting her, men du ønsker naturligvis at holde ansvarsrisikoen så lav som muligt.

For at sikre, at din software også overholder disse bestemmelser, er det nødvendigt at kunne kontrollere og dokumentere adgangen og alle forretningsprocesser, der er relevante for compliance.

 

MANGLENDE STANDARDISERING

Hvordan hjælper Identity & Access Management med styring af software compliance?

Egnede værktøjer til Identity & Access Management (IAM) er vigtige byggesten til at etablere og sikre overholdelse af softwarelovgivningen. Når det er blevet verificeret, at softwaren og it-systemerne grundlæggende opfylder kravene til overholdelse af compliance, sikrer automatiseret rettigheds- og adgangskontrol, at de tilsvarende bestemmelser også overholdes i den daglige drift.

De vigtigste fordele ved at kombinere dit software compliance management system med IAM:

  • Automatiserede compliance-processer: Gennem centralt definerede, automatisk implementerede trin i onboarding, offboarding (brugertildeling) og adgangsstyring tildeler du autorisationer til dine medarbejdere baseret på ansvarsområder, hvilket reducerer mulighederne for menneskelige fejl - med minimale kontrolomkostninger.

  • Centraliseret administration, fælles standarder: Centraliseret styring af adgangsrettigheder og roller gør det muligt at overholde compliance konsekvent på tværs af alle systemer, afdelinger og applikationer. Disse funktioner gør det muligt at håndhæve standarder på tværs af hele virksomheden, selv når der anvendes meget forskellige softwaresystemer fra forskellige leverandører.

  • Synlighed og sikkerhed: Centraliserede IAM-løsninger gør det muligt at synliggøre status quo for aktuelle foranstaltninger med det samme. Systemerne kan overvåge brugeraktivitet og sende automatiske advarsler i tilfælde af problematisk adfærd. På denne måde kan der straks iværksættes modforanstaltninger i tilfælde af problemer eller konflikter - om nødvendigt endda automatisk.

  • Dokumentation og rapportering: Med et IAM-system kan den aktuelle compliance-status altid dokumenteres.

Vi tilbyder dig sikkerhed og compliance!

Med SIVIS Enterprise Security hjælper vi dig med at lukke sikkerhedshuller, mindske compliance-risici og være velforberedt selv i nødsituationer. Lad en demo overbevise dig nu!


Book en demo!