Skip to the main content.

Produktpakker

SIVIS Enterprise Security er den ultimative løsning til hurtig og effektiv IAM. Udforsk vores udgaver og find den løsning, der opfylder din organisations behov. 

Få mere at vide 

Karriere hos SIVIS

Din karriere starter her! Ansøg hos SIVIS og bliv en del af et fantastisk team.

Ledige stillinger

 

Roles and Authorization Concept


Book en demo

 

Undgå problemer med compliance

Mange virksomheder tildeler roller og autorisationer i deres it-systemer i henhold til stilling og arbejdsopgaver uden, at tildelingen foregår på baggrund af et fast regelsæt. Som resultat af det, opstår der Segregation of Duty-konflikter uden, at det umiddelbart er tydeligt. Et rent og struktureret autorisationskoncept kan forhindre disse udfordringer.


Hvad er et autorisationskoncept?

Begrebet autorisationskoncept er baseret på et grundlæggende regelsæt, alt efter hvilke identiteter, der er oprettet, og hvilke roller og autorisationer, der er tildelt inden for et it-system. Konceptet skal sikre, at alle brugere er tildelt de roller, som virkelig passer til deres opgaver, samtidig med, at de autorisationer og ressourcer som er nødvendige for opgaverne, er associeret med disse roller.

Samtidig burde autorisationskonceptet grundlæggende sikre, så meget som det er muligt, at der ikke opstår nogle compliance-konflikter, som følge af denne overdragelse af rettigheder, og at auditsikkerheden opretholdes. Dermed beskyttes din data mod misbrug og dine medarbejdere mod utilsigtede fejl.

I denne forstand er et autorisationskoncept en strategisk, central komponent i holistisk Identity & Access Management (IAM).

 

Hvorfor er et rolle- og autorisationskoncept nødvendigt? 

Mange virksomheder arbejder med et ufuldstændigt og ikke-omfattende tildelingskoncept for deres roller og autorisationer. Vedligeholdelsen foregår oftest stadig manuelt, roller og ansvarsområder, der er vokset ukontrolleret igennem tiden berøres ikke, den individuelle brugers rettigheder er ikke kontrolleret, workflows bliver ikke klart defineret.

Manuel tildeling af roller og autorisationer yder næppe retfærdighed til kompleksiteten af it-systemer i moderne virksomheder. Under sådanne omstændigheder, som let opstår som følge af ændringer i den daglige forretning, sniger SoD-konflikter sig hurtigt ind. Det giver anledning til potentielle overtrædelser af compliance, som kan være meget dyrt for virksomheden.

Et regelmæssigt vedligeholdt, helhedsorienteret og komplet rolle- og autorisationskoncept indeholder derimod  gennemsigtige og klare regler, der i høj grad kan udelukke sådanne konflikter. Det sikrer at alle grundlæggende regler for compliance er overholdt inden for en centraliseret rolle og autorisationstildeling. Mere compliance betyder mere sikkerhed for hele virksomheden.

Dit software er også inkluderet i autorisationskonceptet: Hvem har adgang til hvilke programmer, hvem bruger hvilke applikationer og ressourcer? Det er relevant for at forhindre datalæk og misbrug af information, men det sikrer også, at du altid har et overblik over, hvilke licenser du skal bruge til hvilke programmer, så dine medarbejdere kan udføre deres arbejde. Men i økonomien- og effektivitetens ånd vil du bestemt gerne undgå overlicensering: Så muligheden for en god administration af softwarelicenser er en positiv sideeffekt af et rent og struktureret autorisations- og rollekoncept.

Hvad kendetegner et godt autorisationskoncept?

God autorisationsstyring er kendetegnet ved en række egenskaber og funktioner, der er organiseret centralt og gennemsigtigt i en IAM-platform, for eksempel:

 • Central styring af alle roller og autorisationer for alle systemer
 • Tildeling af de rigtige roller til de rigtige brugere
 • Central definition af adgangsregler
 • Automatiske rolleforslag, simpel rollekonstruktion
 • Rollebaseret tildeling af rettigheder
 • Automatiserede processer for onboarding og offboarding, oprettelse og deaktivering af identiteter og brugergrupper
 • Integration af freelancere og eksterne medarbejdere i rettighedsoverdragelsen
 • Automatiseret kontrol af compliance eller af mulige SoD-konflikter
 • Dokumentation og versionering udføres løbende og pålideligt af systemet.

Fordelene ved et sådant autorisationskoncept er klare:

 • Lav administrativ indsats for tildeling og tilbagekaldelse af roller og autorisationer
 • Betydelige tidsbesparelser, især for højt kvalificerede it-medarbejdere
 • Ikke for mange rettigheder og licenser; undgåelse af over- og underlicensering
 • Transparens og klarhed i alle eksisterende regler og adgange
 • Audit-compliance og revisionssikkerhed

Effektiv administation af autorisationer!

Med SIVIS Enterprise Security kan du nemt og centralt kontrollere autorisationsstyring for hele dit it-miljø – på tværs af platforme som Microsoft og SAP.


Book en demo nu!