Skip to the main content.

Produktpakker

SIVIS Enterprise Security er den ultimative løsning til hurtig og effektiv IAM. Udforsk vores udgaver og find den løsning, der opfylder din organisations behov. 

Få mere at vide 

Karriere hos SIVIS

Din karriere starter her! Ansøg hos SIVIS og bliv en del af et fantastisk team.

Ledige stillinger

 

Compliance Quick Check

Ukompliceret og komplet revision af dit SAP-autoriseringskoncept

Beskyt din virksomhed mod uønsket adgang til dine følsomme SAP-data. Vi kontrollerer dit SAP-autoriseringskoncept hurtigt og fuldstændigt. Med vores SIVIS Compliance Quick Check afdækker vi svage punkter i systemet og giver konkrete anbefalinger til handling.


Book et Quick Check

Overtrædelse af reglerne i dit SAP-autoriseringskoncept

Et velgennemtænkt SAP-autoriseringskoncept er alfa og omega. Man bør fra starten sørge for, at der ikke opstår risici ved kombinationen af rettigheder. Desuden bør følsomme autorisationer kun tildeles, når det er absolut nødvendigt. Det sker imidlertid gang på gang, at der tildeles for mange kritiske rettigheder på grund af den komplekse mekanisme med additiv tildeling af rettigheder, eller at der opstår kritiske kombinationer af rettigheder, som ikke kunne forudses, da rollerne blev tildelt. Det er derfor vigtigt at kontrollere de tildelte autorisationer og sikkerhedsindstillinger med jævne mellemrum.

Revisionskontrol af dit SAP-autoriseringskoncept

Vi giver dig et overblik over status for dine SAP-systemer, autorisationer og brugere. Med SIVIS Compliance Quick Check viser vi dig, om og hvor der er overtrædelser af compliance i dine SAP-systemer, og vi kontrollerer dit autoriseringskoncept for eventuelle svage punkter. For at gøre dette analyserer vi dit SAP-landskab for trusler i forbindelse med grundlæggende autorisationer, kritiske autorisationer og kritiske autorisationskombinationer. Vi identificerer SoD-konflikter og kritiske aktiviteter og evaluerer brugere, roller og parametre.

I SIVIS Compliance
Quick Check vi kontrollerer:

 • Kritiske tilladelser

 • SoD-konflikter som følge af autorisationer

 • Ikke-tilladte adgangsautorisationer

 • Tilpasning af adgangsmetoder og systemparametre

 • Håndtering af nødsituationer

 • Brugerprocesser

Download flyer

Få mere at vide

sivis-pointsharp-mockup-flyer-compliance-quickcheck-500x400px

 

 

Hvordan fungerer SIVIS' Compliance Quick Check?

For at give dig et omfattende overblik over kritiske sikkerhedssårbarheder implementerer vi en ekstraktor i dit SAP-miljø. Den eksporterer revisionsrelevante data som f.eks. bruger- og rolletildelinger. Vi kontrollerer de udtrukne oplysninger for kritiske autorisationer og autorisationskombinationer ved hjælp af vores etablerede audit-regler. Sideløbende hermed analyserer vi systemparametre, passwordregler og brugerprocesser. Derefter evaluerer vi de fundne trusler.

I en præsentation viser vi dig de identificerede risici og definerer sammen med dig de foranstaltninger, der skal træffes for at opnå din optimale sikkerhedsstandard. Selvfølgelig tager sikkerhedskøreplanen også hensyn til din virksomheds unikke behov.

11 fordele ved SIVIS' Compliance Quick Check!

 1. Udviklede sikkerhedskoncepter kan genbruges

 2. Oversigt over kritiske sikkerhedshuller

 3. Forøgelse af den samlede sikkerhed i SAP-systemet

 4. Lavere omkostninger sammenlignet med manuelle kontroller

 5. Identifikation af følsomme data

 6. Optimal og hurtig forberedelse til revisoren

 7. Audit udført af uddannede specialister med stor erfaring

 8. Anbefalinger til foranstaltninger, der passer til din virksomhed

 9. Konkrete foranstaltninger til beskyttelse mod interne og eksterne angreb

 10. Audit i henhold til DSAG's audit-retningslinjer og lovkrav

 11. Hurtig, ukompliceret og komplet revision af dit SAP-autoriseringskoncept

orangeArrowDown

SIVIS Compliance Quick Check sammenlignet med manuelle audits

(SIVIS Compliance Quick Check vs. SAP-standard)

SAP-standard/manuel kontrol

Det er muligt at udføre den manuelle kontrol ved hjælp af de interne SAP-værktøjer som SM19 eller SM20. Denne procedure kan imidlertid være meget vanskelig og tidskrævende på grund af kompleksiteten af SAP-tilladelser. Desuden er resultaterne af den manuelle kontrol normalt ufuldstændige.

SIVIS Compliance Quick Check

Det er bedre at overlade autorisationskontrollen til os. Ved hjælp af et eksternt værktøj analyserer vi hurtigt og nemt dit autorisationskoncept. SIVIS Compliance Quick Check giver komplette og præcise resultater og kræver kun en meget lille indsats fra din side.

 

Hvorfor vælge SIVIS?

Vores specialister har et fremragende kendskab til SAP-systemers struktur og funktionalitet. De har også et omfattende kendskab til samspillet mellem de forskellige SAP-komponenter i forretningsprocesserne.

Det gør os i stand til professionelt at vurdere resultaterne af en audit i den relevante juridiske og forretningsmæssige kontekst.

Desuden har vi omfattende praktisk erfaring. Vi anvender nemlig jævnligt vores brede, teoretiske ekspertise i en lang række forskellige virksomheder og brancher.

Kontakt os
 

Forbered dit SAP-autoriseringskoncept til audits

Når du opretter et autorisationskoncept og tildeler autorisationer, skal du overholde juridiske, kvasi-juridiske og virksomhedsspecifikke krav. Overtrædelser af disse kan have betydelige konsekvenser for virksomheden.

Forberedelse til audits er en kompleks proces

Auditøren reviderer dine SAP-systemer og dermed også autorisationskonceptet og de tilhørende specifikationer. Optimal forberedelse inden audits er en kompleks proces, der kræver meget tid og indebærer en betydelig indsats og løbende dokumentation. Det er vigtigt at forhindre, at autorisationsovertrædelser først opdages af auditoren, da dette medfører meget opfølgende arbejde.

SIVIS Compliance Quick Check gør arbejdet for dig

SIVIS Compliance Quick Check giver dig mulighed for hurtigt og nemt at forberede dig på auditorens besøg på forhånd. Du modtager en omfattende rapport om, hvordan dit autorisationskoncept ser ud. Du får også konkrete anbefalinger til foranstaltninger, der kan sikre compliance. Det giver dig mulighed for at rense dine SAP-systemer for følsomme autorisationer og kritiske autorisationskombinationer inden audits.

Book en uforpligtende demo nu!

Få mere at vide om Compliance Quick Check

 

Flere SIVIS Quick Checks

Cloud

Quick Check

Få et overblik over brugerne og rettighederne for alle tredjepartssystemer.

Få mere at vide

Role Reducing

Quick Check

Ryd op i dit brugerkaos. Vi tjekker dit godkendelseskoncept og giver dig konkrete forslag til handling.

Lær mere
temp-image-high-five

Authorization Robot

Quick Check 

Autorisationsrobotten kontrollerer dit autorisationsbegreb. Få gennemsigtighed og klarhed.

Lær mere
temp-image-high-five